top of page

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N

Leverings- en betalingsvoorwaarden IB Laursen voor Nederland.


Voorwaarden voor nieuwe klanten:

 • Een geldig B.T.W. nummer en inschrijving bij de KvK in de branche is vereist.

 • Alle nieuwe klanten moeten zich eerst registreren/aanmelden bij de firma IB Laursen, voordat een eerste order geplaatst kan worden.

Minimale orderafname:

 • Eerste order: min. €  1000,00

 • De eerste order wordt pas uitgeleverd na ontvangst van betaling factuur.

Betalingsvoorwaarden:

 • De factuur wordt opgesteld in EURO.

 • De eerst geplaatste order dient vooruit betaald te worden.

 • Voor vervolgorders geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

 • U dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden.

 • Indien een factuur niet binnen de geldende betalingstermijn is voldaan, wordt er over het openstaande bedrag rente in rekening gebracht en zullen er geen nieuwe goederen geleverd worden.

Vracht:

 • De daadwerkelijke vrachtkosten zullen in rekening worden gebracht. Deze prijs kan schommelen door een hogere olieprijs. Indicatieprijs 1 pallet kost ongeveer € 55,00.

 • Bij orders boven € 1500,00 zullen er geen vrachtkosten in rekening worden gebracht.

 • Pallet kosten € 8,70 per pallet.

 • Indien er bij ontvangst van de goederen schade wordt geconstateerd, dient u dit direct te melden aan de bezorger met een notitie op de bezorg documenten. De bezorging en daaruit voortkomende kosten zijn voor risico van de klant.

 • Wij doen onze uiterste best de order zo snel mogelijk te leveren.

 • Bij levering van backorders onder de € 400,00 wordt er € 15,00 aan inpak- en administratiekosten in rekening gebracht.

 • Bij vervolgorders onder de € 500,00 wordt er € 50,00 inpak- en administratiekosten in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden:

 • Het is noodzakelijk dat wij van klanten binnen de EU een geldig B.T.W. nummer ontvangen. Levering zonder B.T.W. nummer is niet mogelijk.

bottom of page